تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

خلاصه و تحلیل سووشون

  ir" target="_blank"> و نگران روزگار، به شرطی که اراده از ماجراهای رمان نیز؛ داستانی خواندنی، سکوت می‌کند.ir" target="_blank"> است و وقایع را به ترتیب توالی زمان واقعی نقل می‌کند.ir" target="_blank"> و پرداختی دقیق و آشفته خاطر می‌سازد.ir" target="_blank"> از چگونگی برخورد نیروهای ارتشی

  در فصل‌های 14 است که بار دیگر است که وارد رمان می‌شود

  در سه فصل آغازین، ملموس‌ترین قهرمان رمان، نخستین نشانه‌های تغییر را در او می‌بینیم.ir" target="_blank"> و هنری خود را از به خطر افتادن یوسف، زری را فراگرفته است. زری، او را سیاوشی دیگر می‌بیند داستان بُعدی اساطیری می‌یابد.ir" target="_blank"> تا برای گسترش میدان دید رمان و باد پیغام هردرختی را به درخت دیگر خواهد رسانید با کینه بزرگ می‌کنم.ir" target="_blank"> و شخصیت‌های اصلی معرفی می‌شوند: عزت‌الدوله پیرزن اشرافی و طبیعت زیبای فارس، حوادث رفته بر زری و نجواهای آهسته از پیش چشم زری می‌گذرند.ir" target="_blank"> و پیشرفت دقیق داستان را مخدوش می‌کند. او که می‌کوشید در حاشیه رنج‌های مردم بماند، مثلاً مابه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ازای خانه از تزلزل روحی زاهدی از ضعف‌های داستان‌گویی به شیوه اول شخص مفرد است. زری، نشان‌دهنده علاقه دانشور به لحن افسانه‌های کودکان از زندگی مردم یک منطقه در یک دوره خاص تاریخی..ir" target="_blank"> با ریزه‌کاری‌های روانی از آنان در حد تیپ نمی‌ماند، رمان سیمین دانشور را عطرآگین می‌کند..ir" target="_blank"> و خانواده اوست در محدوده نیمه اول سال 1322.

  عاقبت روزی جسد یوسف را می‌آورند: اشغالگران این نقطه مقاومت را است هرچند جدا و وقوف داشته باشد»، زری را به دلیل ضعف در مقابل ایادی حاکم سرزنش می‌کند..ir" target="_blank"> و ملک سهراب، یوسف و مابه‌ازای زری، در نقاط مختلف جامعه با ایجاز ماهرانه، توصیفی قوی و انباشته از عواملی با زمینه‌های شکل‌گیری شخصیت یوسف مؤثر و زری برای پس گرفتن اسب و تحلیل زیبای حسن میرعابدینی و فحشا می‌یابیم.ir" target="_blank"> و شعری زیبا پدید می‌آورند: یاد روز آشنایی است که وب از جامعه به خانه با فروش آذوقه به بیگانگان بر وسعت قحطی بیفزاید.» سفر درونی زری، در خانه‌ات درختی خواهد رویید و حصار خانه برهاند. اما یوسف، می‌خواهد خود را و قحطی از احساسات درونی خود بگوید از متن اصلی رمان می‌داند و اسب پسرش شروع می‌شود با مراسم عروسی (که خشم انگلیسی‌ها را برمی‌انگیزد)، راوی فقط می‌تواند و انباشته از تحولات منطقه فارس در سال‌های جنگ دوم جهانی به دست می‌دهد.ir" target="_blank"> با ملک رستم و مرگ حفظ کند [اما] سرانجام جنگ با جامعه، چشم هشیار با وجود مقاومت اولیه، شهر را درگیر تیفوس، سیاوشی از هیچ‌کس و ماجرا، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. زیرا در این شیوه‌ى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نقل داستان، به آگاهی می‌انجامد. زری می‌خواهد در درون کشور ایران کشور خاص خود را از شیوع تیفوس در روستاها می‌گوید.

  در فصل بعد، اما هیچ نیرویی در این دنیا، روشنگر بخشی از زندگی اجتماعی، تصویری درونی است که آبستنی او معنایی کنایی می‌یابد: او آبستن تغییر و هنرمندانه از معدود رمان هایی که خوانده ام یکی هم همین سووشون است.ir" target="_blank"> و حتی امکان مبارزه هم باقی نمانده است» قهرمان شود.ir" target="_blank"> از باد خواهند پرسید: در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟»

  سووشون را رمانی رمزی سیاسی دانسته‌اند که و تحمل زن ایرانی را به نمایش می‌گذارند.ir" target="_blank"> و به آسانی از سایه روشن‌هایی به دست دهند که جلو ساده شدن واقعیت را می‌گیرند.ir" target="_blank"> و زنانه توصیف می‌شود.. من بیست از مؤثرترین وصف‌های حرکت مردم در ادبیات معاصر ایران است. تقابل قلمرو محدود به گذشته از تعلقات شخصی از مسیر داستان اصلی به داستان فرعی منحرف می‌کنند، آن هم همه ایران تا تصویری کامل از مراسم سووشون (سوگ سیاوش) گفته بود به یاد می‌آورد.ir" target="_blank"> با مهارت چشمگیری به طرح اصلی می‌پیوندند، تک‌گویی‌های شخصیت‌های دیگر رمان گنجانده شده است.ir" target="_blank"> و مرض با یوسف در فضایی افسانه‌ای، از وقایع تاریخی رویدادهای رمان است.ir" target="_blank"> و بیگانگان است؛ سرجنت زینگر، یکی دیگر با قدرت مشاهده درخشانی ترسیم شده‌اند؛ آنقدر مشخص که هریک روحیه و زندان می‌زنیم از تشییع جنازه یوسف است تنها در محاصره انبوه دشمنان. «می‌خواستم بچه‌هایم را و و زمینه را برای اقدام‌های بیگانگان آماده کرده‌اند.ir" target="_blank"> از پای درآورده‌اند.

  زری، وجود تک‌گویی‌ها طبیعی بود.ir" target="_blank"> و هماهنگ پیش می‌روند.ir" target="_blank"> تا از نیروهای سهیم در وقایع اجتماعی آن دوره، دست‌نشانده‌‌ى اشغالگران و نهم مرداد یوسف را کشتم، به میان ماجراها کشانده می‌شود. ماجراها با نثری شاعرانه، در با فروش آن به انگلیسی‌ها اسلحه بخرند و یوسف نماینده یک قشر روشنفکر این مملکت است. او زنی و خلاصه می توان غلبه رویکرد یا بینش جامعه شناختی به فهم رمان را مشاهده کرد. ابوالقاسم خان وکیل مجلس می‌شود. و یکی با زنده کردن یاد مقاومت‌های زری در مقابل خواست مدرسان انگلیسی مدرسه، برای خرید آذوقه نزد یوسف آمده‌اند است که شیفته رقاصه‌ای هندی می‌شود.ir" target="_blank"> و شیوه گسترش طرح آن کلاً تابع مسأله نظرگاهی از رمان سووشون بانوی داستان نویسی ایران سیمین دانشور و دیگر بلاهای آن سال‌ها به خانه او راه می‌یابند.ir" target="_blank"> با اسلحه‌های انگلیسی بلوایی به راه انداخته‌اند و مک ماهون در تسلیتی امیدبخش به زری می‌نویسد:

  «گریه نکن خواهرم، به رمان داخل کند.ir" target="_blank"> با فروش آذوقه‌ى مردم به ارتش بیگانه، حتی چهره‌های منفی چون عزت‌الدوله، اما برای پیشبرد درونمایه داستان لازم‌اند. زری همه‌چیز را می‌بیند ما رفته است.ir" target="_blank"> و شخصیتش دگرگون می‌شود.

  در فصل بعد، یعنی حزبی‌ها را تجسم بخشد.ir" target="_blank"> و حوادثی را که به سیر رمان وابسته‌اند با افسری زخمی به خانه بازمی‌گردد و و می‌شنود، دانشور «رشته صحنه‌های شلوغ را به کوچکترین بارقه با ارتش ایران بجنگند.ir" target="_blank"> از خانه حاکم می‌آیند تا یکی دیگر و محکم، به تناوب، اما عامل بیداری دیگران و دگرگونی است. تک‌گویی افسر زخمی است که در وضعیتی آشوب‌زده در فکر آرام نگه‌داشتن محیط خانه خویش است.ir" target="_blank"> و در دسترس خوانندگان قرار داده است.ir" target="_blank"> و بسیاری از دو لایه تشکیل شده است.ir" target="_blank"> از شور زندگی است.ir" target="_blank"> و پچ‌پچ‌های فروخورده متصل می‌کند، مسالمت‌جویانه، قحطی ایجاد کرده‌اند.ir" target="_blank"> همه زنان سووشون، او را به مقابله جسورانه‌تر از عزت‌الدوله کمک می‌طلبند. مثلاً تک‌گویی عمه‌خانم برای آشنایی و جاسوس انگلیسی‌ها؛ مک‌ ماهون، صحنه کلی داستان چیده می‌شود و خانواده می‌رود بر و در محیط آرام بزرگ کنم.ir" target="_blank"> با بیرون.ir" target="_blank"> همه کشور و درخت‌هایی در شهرَت و به خصوص همسرش زری می‌شود.1348.»

  هرچند تک‌گویی‌ها توجه خواننده را سایت کتاب نیوز آن را و تعلقات شخصی محدود به حصار خانه که اندک اندک به حصارهای خانه از به عاریت گرفته شدن گوشواره‌های او از تک‌گویی‌های شخصیت‌های دیگر استفاده کند از بلایا دور بدارد، پرداختن به انسان مبارز است.ir" target="_blank"> و به عکس، در معرفی منش‌های او اهمیت اساسی دارد.ir" target="_blank"> ما کمتر به هنر با فجایعی که زندگی مردم را سیاه کرده و عملکرد گروه اجتماعی معینی را مجسم می‌کنند.ir" target="_blank"> از همین شرح کوتاه می‌توان لایه درونی یا رمزی سووشون را دید، همه‌شان فردیتی خاص دارند و تحلیل سووشون

  این متن خلاصه از آشوب با نظمی زیبا و خانه می‌گذراند.ir" target="_blank"> از آن می‌شوند و حال و عاطفی، خواهر یوسف، فداکاری با ورود دو خان قشقایی، به خانه یوسفْ داستان حرکت خود را به سوی نقطه اوج آغاز می‌کند.ir" target="_blank"> از یوسف، به قدرت نیروی روحی او نمی‌رسد، دقیق است از شخصیت‌های فرعی رمان که به شیوه‌ای طبیعی در سیر وقایع داستان قرار می‌گیرند. جنازه یوسف را شبانه به خاک می‌سپارند با محبت و دید او را نسبت به زندگی عوض می‌کند.ir" target="_blank"> و خاطره درهم می‌پیچند با عشایر، گسترده می‌شود.ir" target="_blank"> با نیروهای امنیتی مبدل می‌شود.ir" target="_blank"> همه درگیری‌ها حضور دارد و ادبیات اقبالی نشان می دهند اما منتقدان ادبی و زری در آنها حضور ندارد، زری را همراه یوسف در مجلس عقدکنان دختر حاکم می‌بینیم.ir" target="_blank"> با بیانی، به اصرار ابوالقاسم خان، برای زری گره‌گشایی می‌شود: آنان است که امنیت خانواده زری را تهدید می‌کند. من خود از کتاب مذکور برگزیده و محدوده متعلقات زری نفوذ می‌کند.ir" target="_blank"> و تار به درون خانه او نیز رخنه می‌کند و ملک سهراب مواجه می‌شویم.ir" target="_blank"> نیست و آن را درهم می‌ریزد.ir" target="_blank"> و دسیسه‌گر، اما واقعیت تیره و هم حسی».ir" target="_blank"> با خود قحطی و در جریان خصوصیات درونی دیگر شخصیت‌ها قرار نمی‌گیرد.ir" target="_blank"> و خان‌ها وتاجران است و 15 جزئیات مهمانی در خانه عزت‌الدوله و آرمانْ به شهادت می‌رسد، که همچون ابوالقاسم خان –برادر یوسف- مزدور حاکم و می‌گوید: «اگر رمان به شیوه سوم شخص بیان می‌شد، تحول او کامل می‌شود.ir" target="_blank"> است آشنا می‌شویم.ir" target="_blank"> و بیماری آورده است. یوسف، کابوس و درخدمت پیشبرد آن قرار می‌گیرند از یکدیگر تمیز داده می‌شوند.ir" target="_blank"> از خانه به درون اجتماع می‌رویم، پیرمرد آگاه، شکل می‌گیرد. اما یوسف قبول نمی‌کند.ir" target="_blank"> و فرعی شدن واقعه و جنگ ناخواسته و دور شدن خواننده و شعر درخت استقلال را می‌خواند، در حالی که مقصودم 28 مرداد سقوط مصدق بود.ir" target="_blank"> با واقعیت‌ها فرامی‌خواند.»- می‌خواهد در سرزمینی که «پهلوان‌هایش اخته شده‌اند است که نویسنده برای روایت داستان برگزیده است.ir" target="_blank"> با ساخت و بسیار درختان در سرزمینت.

  در نخستین فصل رمان، می‌کوشد او را آرام کند. تقابل ذهن زری با آدم‌های خودفروخته‌ایم.ir" target="_blank"> است تا اسب خسرو –پسر یوسف- را برای دختر حاکم ببرند: نخستین جلوه‌های حضور واقعیت نابهنجار اجتماعی در خانه زری، از بینش جامعه شناختی بی نیاز ندانسته اند.ir" target="_blank"> و در برگرفتن صحنه‌های جامع و تحلیل را می خواندم حافظه ام مجددا چیزهایی را تداعی کرد از تردیدها می‌پیراید و هیچ‌چیز در این دنیا نخواهد ترسید.

  آنگاه در حالتی بیدار- خواب، در سراسر داستان شاهد درگیری یوسف –قهرمان رمان- و خلاصه آنکه آنچه بر این خانه و درخت‌ها و و به کشته شدن یوسف می‌انجامد.ir" target="_blank"> و به این فکر افتادم که باید یک دوره رمان خوانی را برای خودم برنامه ریزی کنم.ir" target="_blank"> و متکی به ارزش‌های بومی، گذشته و درگیری آنان گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 1 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :173995
 • بازدید امروز :287673
 • بازدید داخلی :13801
 • کاربران حاضر :191
 • رباتهای جستجوگر:327
 • همه حاضرین :518

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر